تماس با ما

درباره گفتار توان گستر 

این موسسه فعاليت خود را از سال 1380 آغاز نموده است . در این مرکز از جدیدترین فناوری ها و تکنیک های آموزشی و درمانی برای ارتقاء عملکرد افراد مبتلا به اختلالات گفتاری ، اختلالات حرکتی و ارتقا عملکرد ذهنی ( نوروتراپی ) در اختلالات یادگیری ، بیش فعالی و ارتقا عملکرد شناختی – پردازشی در افراد عادی  استفاده   می شود. اجرای پروتکل های نوین تشخیصی و توانبخشی  از فعالیت های مهم این مرکز تخصصی محسوب می شود.

گفتار توان گستر 

 

کرج، رجایی شهر، بلوار انقلاب، بین 13 و 14 نبش میدان اتحاد، ساختمان آراد، طبقه دوم

 

 

گفتار توان گستر

09121623463

02634405830

02634447071

02634447075

02634471795

گفتار توان گستر 

ارزیابی و مشاوره رایگان اختلالات گفتاری – توانبخشی

 

روزهای زوج ایام غیر تعطیل بین ساعت 19 الی 20

 

   

 ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  منطقه 1 شهرداری البرز  ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  منطقه 2 شهرداری البرز  ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  منطقه 3 شهرداری البرز   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  منطقه 4 شهرداری البرز   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  مطقه 5 شهرداری البرز   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  منطقه 6 شهرداری البرز   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  منطقه 7 شهرداری البرز  ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  منطقه 8 شهرداری البرز  ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  منطقه 9 شهرداری البرز  ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  منطقه 10 شهرداری البرز  ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  منطقه 11 شهرداری البرز   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  منطقه 12 شهرداری البرز   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  منطقه 1 شهرداری  کرج  ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  منطقه 2 شهرداری  کرج  ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  منطقه 3 شهرداری  کرج   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  منطقه 4 شهرداری  کرج   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  مطقه 5 شهرداری  کرج   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  منطقه 6 شهرداری  کرج   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  منطقه 7 شهرداری  کرج  ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  منطقه 8 شهرداری  کرج  ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  منطقه 9 شهرداری  کرج  ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  منطقه 10 شهرداری  کرج  ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  منطقه 11 شهرداری  کرج   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  منطقه 12 شهرداری  کرج   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  فاز یک مهرشهر  ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  فاز دو مهرشهر  ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  فاز سه مهرشهر  ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  فاز چهار مهرشهر  ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  پاساژ دانشکده  ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  محله اصفهانیها  ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  باغستان  ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  باغستان غربی  ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  شهرک بهارستان  ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  باغستان شرقی  ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  عظیمیه  ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  سه راه گوهردشت  ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   رجایی شهر   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  گوهردشت  ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  چهارراه طالقانی   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  کلاک   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   سرجو   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   حصار   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   وسیه   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   باغ پیر   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   بیلقان   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   حسین‌آباد بیلقان   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   علی‌آباد پرگیرک   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   تپه مرادآباد   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   بیدستان   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   صحرای ویان   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   جوادآباد   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   نهر رستم   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   دره دروا   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   حسن‌آباد   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   حاجی‌آباد   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   صوفی‌آباد   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   وهرجرد (ورگرد)   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   دلمبر   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   حیدرآباد   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   میان‌جاده   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شنبه‌دژ   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   نوزمین   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   سیاه کلان   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   کسین   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   کارخانه قند   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   حسین‌آباد مهرشهر   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   جو مردآباد   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   سرحد آباد   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   آسیا برجی   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   سرآسیاب   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   ده کرج   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   حسین‌آباد راه‌آهن   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شهر صنعتی   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   اطراف امامزاده طاهر و امامزاده حسن   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   باغ فلاحت ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شهرک رسالت عظیمیه   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   حصار بالا   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   سرجوی   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   جهانشهر   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   بلوار جمهوری شمالی   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   کوی کارمندان شمالی   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   کوی اتحاد  ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   همت آباد   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   ویلا   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   کوی بنفشه   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   خلج آباد   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   اکبر آباد   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   کوی شقایق   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   حسین آباد   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شهرک ذوب آهن   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   سرحدآباد   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شهر صنعتی   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شهرک شیخ سعدی   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   نوروز آباد   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   بلوار چمران   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   قلمستان   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   فردوسی    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شکرآباد   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   بلوار هفت تیر ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شهرک ناز   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شهرک شهید رستمی   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   فردیس    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   حافظیه    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   نجف آباد    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شهرک پاسدار    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شهرک دهکده ( شهرک خانه ) ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شهرک دریا    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   حسین آباد افشار    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   احد آباد    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   رجب آباد    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   اسد آباد    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   کوی فرهنگ    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   کوی زنبق    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شهرک ولی عصر   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   دهقان ویلای اول و دوم    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شهرک پردیسان    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شهرک شهید چمران    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شهرک مهران    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   کرج نو    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شهرک موحدین    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   گلشهر   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   درختی    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   میدان عطار    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   گلزار    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   انوشیروان    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   حصارک پایین    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   رضا شهر    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شهرک ولیعصر    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شهرک قائمیه    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شهرک گلها  ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   بیدار چشمه    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   حصارک بالا    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   حیدر آباد    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شهرک گلدشت    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   پیشاهنگی    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شهرک طالقانی    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شاهین ویلا    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   صوفی آباد    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شهرک ظفر رجایی شهر (گوهردشت )    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شهرک بهارستان شرقی    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شهرک بهداری    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شهرک جهازیها    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   حسن آباد    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شهرک امام رضا    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شهرک فرهنگیان    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شهرک اوج    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   کوی امامیه    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   کوی قائم   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در    برغان    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   خیابان ولیعصر    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   اسلام آباد    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   خیابان بهار    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   خیابان چالوس    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   چهار صد دستگاه    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   آسیاب برجی    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   مهرویلا    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   دولت آباد    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   کارخانه قند    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   گلشهر ویلای شرقی    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   کوی کارمندان جنوبی    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   مظاهری    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   دانشکده کشاورزی    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   بلوار بلال      ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  شهرک سیمین دشت    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   رزکان    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شهرک منظریه    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   کوی 110    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   کوی لاله    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شهرک هفده شهریور    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   گلستان    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شهرک ارم    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شهرک شهید حسینی    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   چهار باغ    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شهرک وحدت (راه آهن )    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   واریان شهر   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در  کلاک بالا    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   کلاک پائین    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   حصار    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   احمدیه    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   شهرک جهان نما   ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   کیانمهر    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   گلستان    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   قزل حصار    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   آق تپه    ، بهترین دکتربا سابقه گفتاردرمانی و کاردرمانی  کرج در   سهرابیه

 

Leave a Comment