کلینیک کاردرمانی فاطمه رکسانا ادراکی شیراز

کلینیک کاردرمانی فاطمه رکسانا ادراکی شیراز

آدرس محل فعالیت

شیراز..مشیرفاطمی..فرعی هدایت..بعد ازپارکینگ طبقاتی..ساختمان رویال .طبقه ۵..واحد۱۱

تلفن ثابت: ۳۲۳۴۱۱۲۰

kardarmanialborz.ir

کاردرمانی کودکان

انواع کاردرمانی

مرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی

متخصص کاردرمانی

کاردرمانی دست

اموزش کاردرمانی برای راه رفتن

کاردرمانی چیست و چگونه انجام میشود

Related posts