کالامین ـ دی |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترولدآباد09121623463

کالامین ـ دی |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترولدآباد09121623463

 

نام فارسى کالامين ـ دى
نام انگليسى CALAMINE-D
نام تجارى دارو Clamax, Ivarest
گروه دارويى ضدخارش موضعي، قابض
گروه شيميايى دارو كالامين و ديفن‌هيدرامين
مكانيسم اثر مخلوط اكسيد آهن III و اكسيد روى در كالامين داراى اثر قابض و ديفن‌هيدرامين داراى اثر ضدخارش بر روى پوست است.
موارد مصرف ضايعات التهابى حاد مانند كهير، التهاب ناشى از آفتاب‌سوختگي، درماتوزها مانند اگزما و محل گزش حشرات.
ميزان مصرف بالغين و كودكان: مالش يك لايه نازك بر روى پوست، 4-3 بار در روز.
توضيحات دارو عوارض جانبي:
پوست: التهاب خفيف ناشى از اثر خشك‌كننده دارو.
ملاحظات پرستاري:
آموزش به بيمار و خانواده:
بيمار بايد از تماس اين دارو با چشم، سطح مخاطى و ناحيه تناسلى (زنانه) خوددارى كند.
بيمار بايد درصورت بروز ثبورات جلدي، تحريك و يا حساسيت، مصرف دارو را قطع کند و پزشک را در جريان قرار دهد.

کلینیک گفتاردرمانی توان گستر بهترین البرز –کرج

Alborz Province, Karaj, Azimieh, North Taleghani Boulevard

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری  

 

https://maps.app.goo.gl/dZ1vLSjJ38TNAqtp9

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – کرج گفتارتوان گستر

 02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

 

https://maps.app.goo.gl/4afpiXnJwUuiRvqx8

 

               

 

 گفتار توان گستر البرز – کرج  Goftar Tavan Gostar

Alborz Province, Karaj, Baghestan, 14th Street, Iran

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/qZb8LWp52n2Xx2AR9

بهترین کلینیک درمان اختلالات یادگیری گوهردشت البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/akheR7JKNyKLGfAu8

 

بهترین گفتاردرمانی سیاوش عطایی آسیب شناس گفتار وزبان البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Gohardasht, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/nrx6tbfCHL9XEjcx7

بهترین کلینیک گفتاردرمانی -کاردرمانی – نوروفیدبک البرز – کرج

استان تهران، Hashtgerd, 32

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/kEKW7WV8WMLezHDn7

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 

 

 بهترین کاردرمانی نوروفیدبک گفتارتوان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/TNsErQT8fjUPT6P8A

 بهترین کلینیک گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک هشتگرد  – البرز

Hashtgerd, هشتگرد، استان تهران،

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/gRakNn5WAEvLLRnX8

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 


Siavashataee.com

goftardarmani.com

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

vazir.org

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی دشت بهشت ۲

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی دشت ۸

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی یاس ۶

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی یاس۴

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی بهاران

 سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی بهارستان

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی آپادانا

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی اتحاد

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی شمس

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی قائم مقام فراهانی

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی بهارستان ۱۰

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی ناطقی

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی هجرت

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی بهشتی

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی سعدی

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی عبدی

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی یاسر

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی۲۲ بهمن

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی قدیر ۲۰

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی قدیر ۱۴

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی الغدیر

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی لاله ۸

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی لاله ۲

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی لاله ۹

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی مفتح

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی صالحی

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی فجر ۷

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی بصیرت

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی نصرت

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی بهمن ۱

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی رحمانی

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی گل چشمه

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی شقایق۷

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی شقایق ۴

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی چمران

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی طهماسبی

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی توحید

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی قدیانلو

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی رودکی ۱

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی توانا

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی فردوسی

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی آهویی

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی ۲۲ بهمن

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی بهمن ۲۳

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی بهمن۲۷

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی بهمن ۲۶

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی بهمن ۲۸

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی بهمن ۳۰

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی فرهنگیان

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی کریم زاده

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی بابایی

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی بهمن ۳۵

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی غفاری

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی رضوان ۲

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی اطلس

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی سنبل

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی مجاهدین اسلام

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی ضایعات

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی ایرج ۱

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی فلاح

سنجش هوش|ولدآباد خیابان امام خمینی فرعی شبستان

سنجش هوش|ولدآباد اصفهانیها خیابان امیرکبیر

 سنجش هوش|ولدآباد اصفهانیها خیابان ۲۲ بهمن

سنجش هوش|ولدآباد اصفهانیها خیابان

۱۲ متری طالقانی

Related posts