چه عواملی باعث تغییر خلق و خوی ما می شود؟: گفتار توان گستر 09121623463

چه عواملی باعث تغییر خلق و خوی ما می شود؟: گفتار توان گستر 09121623463

چه عواملی باعث تغییر خلق و خوی ما می شود؟: گفتار توان گستر 09121623463

 

در کودکی، سخت ترین و نا امیدکننده ترین لحظات در دبستان برای من مربوط به وقت ناهار بود. (مدرسه به ما ناهار می داد. در سفره های سرتاسری در سالن نمازخانه)
نمی تونستم هیچ غذایی بخورم؛ وضعیت فراتر از دوست نداشتن غذا بود؛ کافی بود یک قاشق از اون غذاها زیر زبونم بیاد تا حالت تهوع بهم دست بده؛ همراه با اوق زدن. نمی خواستم معلم و بچه ها متوجه این مسأله بشن, بنابراین فشار روحی و ناراحتی زیادی تحمل می کردم.

یک بار که اردوی چند روزه با مدرسه رفتیم چندین نوبت غذا نخورده بودم؛ اونجا هم جایی برای کیک و بیسکوئیت خریدن وجود نداشت. گرسنه بودم، نوبت بعدی که غذا آوردند دیگه نتونستم تحمل کنم و سر سفره, گریه کردم.

از انواع گوشت گرفته تا چیزی مثل موز رو نمی خوردم. مادرم چند بار سعی کرد گوشت غذاها رو خیلی خیلی ریز کنه طوری که قاطی غذاها به چشمم نمی اومدند, ولی همین که زیر زبونم میومد بلافاصله حالم بهم میخورد . بعد از
نا امیدی از این روش, بارها خانواده ام سعی کردند به زور به من غذاهای مقوی بدن, با گرفتن دست و پای من و غذا گذاشتن توی حلق من, در حالیکه حالت تهوع داشتم.

خاطره ی یک جوان دارای اوتیسم

به دلایل بدغذایی بچه ها فکر کردید🧐🤔؟

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts