چند نكته ی لازم در تربیت كودكان : گفتار توان گستر 09121623463

چند نكته ی لازم در تربیت كودكان : گفتار توان گستر 09121623463

چند نكته ی لازم در تربیت كودكان : گفتار توان گستر 09121623463

۱- پذیرش: برای دوست داشتن بچه ها شرایط نگذارید ،او را همان طور که هست دوست داشته باشید و استانداردی برای دوست داشتن او قائل نشوید.
۲- دوستش بدارید: به او ابراز علاقه کنید و با او تماس بدنی برقرار کنید ، هر روز به او بگویید دوستش دارید و او را نوازش کنید و ببوسید. در این کار افراط نکنیدتا فرزندتان کلافه نشود.
۳- به او احترام بگذارید. برای اینکه به بچه ها احترام بگذارید شرط قائل نشوید.
۴- از هنر و خلاقیت خود برای درک نیازهای کودک استفاده کنید .
۵- دو چیز مانع خوشبختی انسان است : احساس گناه و ترس ، به هیچ وجه در فرزندانتان احساس گناه و ترس ایجاد نکنید و به جای آن مسئولیت و عشق را جایگزین کنید.
۶- با کودکانتان با لحن تند حرف نزنید، بلکه در دستور دادن خونسرد، جدی و پی گیر باشید
۷- به بچه ها مسئولیت دهید ، مثلاً خرید نان ، روزنامه یا کمک کردن در کار خانگی ، او را در شرایطی وارد کنید تا بتواند در آن شرایط بدرخشد و تواناییها و لیاقت خود را نشان دهد.
۸- برای اجتماعی شدن فرزندتان تلاش کنید و او را از درون گرایی و در خود بودن بیرون آورید. او را برای دوست یابی تشویق کنید اما تحت فشار نگذارید.
۹- از تمسخر، مشاجره و تنبیه بدنی جداً پرهیز کنید. تنبیه های بدنی مخصوصاً ضربه به سر و فریاد کشیدن در حضور کودک به راحتی منجر به آسیب عصب های سر و اختلالات عصبی میشود.
10- اجازه دهید کارهای شخصیش را خودش انجام دهد تا مسئولیت پذیر شود.

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts