وقتى از كودكى حساس و هيجاني انتظار داريم قوى و خونسرد باشد، : گفتار توان گستر 09121623463

وقتى از كودكى حساس و هيجاني انتظار داريم قوى و خونسرد باشد، : گفتار توان گستر 09121623463

وقتى از كودكى حساس و هيجاني انتظار داريم قوى و خونسرد باشد، : گفتار توان گستر 09121623463

وقتى از يك كودك محتاط و آرام انتظار داشته باشيم جسور و قلدر باشد،
وقتى از يك كودك پر تحرك و بازيگوش انتظار داشته باشيم آرام و ساكت باشيد.

درست مثل اينست كه از هسته هلو انتظار داشته باشيم ميوه گيلاس بدهد.

فرزندانمان را همانطور كه هستند بپذيريم.

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts