هموکروماتوز|آغازطرح سنجش سال98|گفتارتوان گستر در محمدشهرکرج09121623463

هموکروماتوز|آغازطرح سنجش سال98|گفتارتوان گستر در محمدشهرکرج09121623463

 

هموکروماتوز یا سرریز و زیادی آهن در خون٬ یک اختلال ارثی در متابولیسم آهن است که در آن تجمع آهن در ارگانها و بافت‌های مختلف دیده می‌شود. مشکل اصلی در زیادی جذب آهن از لوله گوارش است. محل اصلی تجمع آهن کبد، غده درون‌ریز مانند آدرنال، لوزالمعده و قلب می‌باشد.

علائم

علائم بیماری انعکاسی از محل‌های تجمع آهن می‌باشند. رنگ خاکستری متمایل به ارغوانی تیره در پوست به علت افزایش آهن یا برنزه شدن آن باید شک به هموکروماتوز را برانگیزد.به علت رسوب آهن در پانکراس میزان انسولین و گلوکاگون در خون در بیماران مبتلا به هموکروماتوز بالا می‌رود. در واقع سطح انسولین ممکن است کاهش یابد و گاهی اوقات دیابت شیرین نیز به‌طور همزمان عارض می‌شود. تجمع آهن در کبد سیروز، در قلب کاردیومیوپاتی و در آدرنال نارسایی غده را موجب می‌شود.

درمان

اصول درمان مبتنی بر کاهش جذب آهن و افزایش دفع می‌باشد. استفاده از اهدای خون و فلبوتومی‌های متناوب موجب افزایش دفع آهن از بدن می‌شود. گاه از داروی دفروکسامین به عنوان چلات‌کننده استفاده می‌شود.


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

اسم و آدرس بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی کرج در سرحد آباد
اسم و آدرس بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی کرج در آسیا برجی
اسم و آدرس بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی کرج در سرآسیاب
اسم و آدرس بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی کرج در ده کرج
اسم و آدرس بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی کرج در حسین‌آباد راه‌آهن
اسم و آدرس بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی کرج در شهر صنعتی
اسم و آدرس بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی کرج در اطراف امامزاده طاهر و امامزاده حسن
اسم و آدرس بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی کرج در باغ فلاحت

Related posts