هرگز به کسی (معلم،دکتر، پلیس، نگهبان، فروشنده، صاحب‌خانه) نگویید؛ بچه من را دعوا کن تا حرف‌شنوی داشته باشد!! : گفتار توان گستر 09121623463

هرگز به کسی (معلم،دکتر، پلیس، نگهبان، فروشنده، صاحب‌خانه) نگویید؛ بچه من را دعوا کن تا حرف‌شنوی داشته باشد!! : گفتار توان گستر 09121623463
هرگز به کسی (معلم،دکتر، پلیس، نگهبان، فروشنده، صاحب‌خانه) نگویید؛ بچه من را دعوا کن تا حرف‌شنوی داشته باشد!! : گفتار توان گستر 09121623463

 

فرزندم از غریبه‌ها بیشتر از والدینش حرف‌شنوی دارد.

متوسل به زور یا تهدید شده‌اید؛ به جای صحبت و توافق یا قانون.

و پیامد حرفتان این است که:

باز هم فرزندتان به حرف شما گوش نمی‌دهد!
شما تربیت فرزندتان را به دیگران واگذار کرده‌اید!
کودک متعجب می‌شود که چرا مامان و بابا ایستاده‌اند تا غریبه‌ها من را دعوا کنند و چرا آنها به عنوان پدر و مادر از من حمایت نمی‌کنند؟!
متوجه ضعف شما می‌شود!

راه حل

در روشهای تربیتی با همسرتان هماهنگ شوید.
در خانه قانون‌گذاری کنید.
روی حرفتان باقی بمانید و اگر گفتید « نه» با اصرار یا قشقرق کودک حرفتان عوض نشود.

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts