ميخواهيد بدانيد چقدر در تربيت فرزندتان موفقيد؟‬‎: گفتار توان گستر 09121623463

ميخواهيد بدانيد چقدر در تربيت فرزندتان موفقيد؟‬‎: گفتار توان گستر 09121623463

ميخواهيد بدانيد چقدر در تربيت فرزندتان موفقيد؟‬‎: گفتار توان گستر 09121623463

دانشمندان اين چهار سوال را از والدين پرسيده اند و خواسته اند از يك تا ده نمره دهند. ده موافقت شديد و يك مخالفت شديد با سوال است:

١) 🔺فرزند من بايد اگاه باشد كه چقدر براي او زحمت كشيده ام.
٢) 🔺وقتي كودكم بدرفتاري ميكند به او نشان ميدهم چقدر نااميد و شرمسار شده ام.
٣) 🔺فرزندم بايد بداند چقدر براي او فداكاري كرده ام.
٤) 🔺فرزندم بايد قدردان و سپاسگذار امكاناتي در اختيار دارد باشد.

🔸به مقداري كه نمراتي كه والدين به خود دادند بالاتر بوده، كودكان اسيب بيشتري خورده اند. در تحقيقات ثابت شد آنها نمره رياضي كمتري دارند، جالب اينجاست كه چنين والديني اگر به فرزندانشان محبت كنند نمره رياضي كودكان پايينتر خواهد بود زيرا آنها دچار احساس گناه بيشتري خواهند بود. اين كودكان بيشتر افسرده خواهند بود و روابط اجتماعي محدودتري خواهند داشت. آنها مضطربتر و خجالتي تر خواهند بود.

♦️كنترل رواني كودك يعني دادن احساس گناه و #خجالت به كودك براي نشان دادن كار بد او. تنها كتك زدن نيست كه به كودك اسيب شديد ميزند، زماني كه با دادن احساس خجالت و #گناه كودك را كنترل ميكنيد در واقع به روان او تجاوز ميكنيد.

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts