لیست مراکز گفتاردرمانی در کرج:لزوم آموزش به افراد دیابتی در کشور

لیست مراکز گفتاردرمانی در کرج:لزوم آموزش به افراد دیابتی در کشور

بیماری دیابت هر روز در حال افزایش است و تعداد افراد مبتلا به عارضه قند خون در کشور در حال رشد است، به همین دلیل لزوم فرهنگ سازی و آموزش کنترل دیابت برای بیماران دیابتی بسیار مهم است.
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران مهمترین چالش پیش روی دیابت در ایران را شیوع روزافزون این بیماری و نقص آموزش به افراد دیابتی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا استقامتی در حاشیه برگزاری همایش سران دیابت به روش های جدید کنترل قند خون در افراد دیابتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیشتر افراد دیابتی با استفاده از دستگاه اندازه گیری نسبت به کنترل قند خون خود اقدام می کنند، در حالی که این روش که با گرفتن خون از نوک انگشتان انجام می شود، شاید برای خیلی از این بیماران مقدور نباشد.

وی با بیان این مطلب که افرادی که انسولین تزریق می کنند، هر لحظه امکان تغییر قند خوندر آنها وجود دارد، افزود: امروزه دستگاه های کنترل دائمی قند خون جایگزین روش های قبلی شده است.

وی توضیح داد: این دستگاه های کنترل دائمی قند خون دو نوع هستند، یک نوع آن با مراجعه به مراکزی و خرید آنها امکان پذیر می شود و نوع دیگر به صورت یک نوع موبایل است که زیر پوست فرد قرار گرفته و با لمس آن از روی پوست، امکان کنترل دائمی قند خون فراهم می شود.

استقامتی با اشاره به گران بودن و قیمت بالای این دستگاه ها تاکید کرد: در حال حاضر این دستگاه ها وارد کشور شده اما اگرتوسط بیمه ها حمایت شوند، قطعا افراد بیشتری می توانند ازاین نوع دستگاه ها برای کنترل دائمی قند خون خود استفاده کنند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه مهمترین چالش پیش روی دیابت در کشورمان را شیوع روزافزون دیابت عنوان کرد و گفت: در طول سال های اخیر حداقل ۳۵ درصد بر تعداد افراد دیابتی کشور افزوده شده و متاسفانه روز به روز نیز در حال افزایش است.

استقامتی چالش دوم در کنترل دیابت را نقص آموزش عنوان کرد و افزود: دیابت یک بیماری مزمن است که می بایست بر موضوع خودتوانمندسازی بیماران تاکید شود.

وی ادامه داد: متاسفانه این آموزش ها توسط بیمه ها به رسمیت شناخته نمی شود و همین مسئله باعث شده آموزش به بیماران در کشورمان رو به کاهش برود.

منبع/مهر

Related posts