لیست مراکز گفتاردرمانی در کرج:دیابت کدام دیابتی ها می توانند روزه بگیرند

لیست مراکز گفتاردرمانی در کرج:دیابت کدام دیابتی ها می توانند روزه بگیرند

کسانی که پیش دیابت دارند مطمئنا می توانند روزه بگیرند.
افرادی که دیابت نوع یک دارند به طور کلی نباید روزه بگیرند،
اما کسانی هم که دیابت نوع دو دارند در صورتی که در ساعات اولیه روزه داری، قند خون آنها 70 یا پایین تر از آن باشد نیز باید روزه خود را باز کنند.
حتی ثابت شده که روزه داری به درمان دیابت نوع دو کمک شایانی می کند.

Related posts