لیست مراکز دولتی کاردرمانی در کرج:حرکاتی از یوگا برای آقایان

لیست مراکز دولتی کاردرمانی در کرج:حرکاتی از یوگا برای آقایان

حرکاتی از یوگا برای آقایان

  • نویسنده: سیمین اکبری
  • یکشنبه, 31 تیر 1397
حرکاتی از یوگا برای آقایان

در ذهن بسیاری از افراد یوگا ورزشی ظریف و زنانه است. به احتمال زیادی افرادی که این عقیده را دارند ، تا به حال این ورزش را امتحان نکرده اند، چرا که بسیاری از حرکات یوگا بسیار انرژی سوز و طاقت فرسا هستند.

اما جدا از اینها همه باید بدانند که این ورزش کامل، برای تمامی افراد مناسب است از جمله آقایان. در ادامه به معرفی چند حرکتیوگا مناسب برای افرادی که دچار گرفتگی یا احساس خستگی شده اند پرداخته ایم.

کودک

این حرکت چاره ای برای کمر درد های ناشی از بلند کردن چیزی سنگین یا حتی خستگی از کار زیاد است.

روش اجرا

1- دو زانو بنشینید و بین دو زانوهایتان به اندازه یک مشت فاصله باشد.

2- دست ها را به بالا ببرید و به صورت کشیده به سمت بیرون و پایین بکشید.

3- برای 15 ثانیه در این پوزیشن بمانید.

حرکاتی از یوگا برای آقایان

لنگر بالا

این حرکت بسیار شبیه به ورزش دوچرخه سواری است. این حرکت باعث افزایش انعطاف بذیری و البته تقویت دستگاه گوارشمیشود.

روش اجرا

1- با مشاهده تصویر متوجه میشوید که ابتدا باید روی دست ها و کف پاهایتان قرار بگیرید

2- در حرکت بعد روی نوک انگشتانتان قرار بگیرید

3- یکی از پا ها را در میانه دو دست قرار دهید.

4- چشم ها به رو به رو نگاه میکند و گردن خ نمیشود.

5- برای هر یک از پاها به مدت 15 ثانیه مکث کنید.

حرکاتی از یوگا برای آقایان

هلال

این حرکت برای افزایش انعطاف پذیری بالاتنه و تقویت عضلات پشت ران ها طراحی شده است. از دیگر مزایای این حرکت افزایش تمرکز است.

روش اجرا

1- روی دو پا بایستید و پا ها را به اندازه عرض شانه ها باز کنید.

2- یکی از پا ها را به اندازه ای بالا و عقب  ببرید که به آخرین مهره کمرتان فشار نیاید.

3- دست ها را به صورت کشیده به سمت بالا و سپس به صورت هلال به سمت عقب بکشید.

4- برای هر پا به مدت 15 ثانیه مکث کنید.

حرکاتی از یوگا برای آقایان

یوگی اسکات

این حرکت راهی برای تقویت عضلات چهار سر ران ، پشت ران ها و رفع مشکل یبوست است.

روش اجرا

1- پا ها را به اندازه عرض شانه ها باز کنید و همانطور که در عکس میبینید بنشینید.

2- پنجه پاها را کمی به طرف بیرون هدایت کنید.

3- انتهای بازو ها را به زانو بچسبانید و با فشار اندکی سعی در باز کردن قفسه سینه تان بکنید.

4- برای 30 ثانیه در این وضعیت بمانید.

حرکاتی از یوگا برای آقایان

منبع: doyouyoga

Related posts