علت رشد نکردن کودک یا تاخیر رشد چیست؟ : گفتار توان گستر 09121623463

علت رشد نکردن کودک یا تاخیر رشد چیست؟ : گفتار توان گستر 09121623463

علت رشد نکردن کودک یا تاخیر رشد چیست؟ : گفتار توان گستر 09121623463

کودکی را در نظر بگیرید که به یکی از دلایل زیر آسیب میبیند :

زردی ،نرسیدن اکسیژن ،ضربه به سر ، عفونت ، تشنج و …
این عوامل مانند یک شوک باعث میشود مغز نیز تحت تاثیر قرار بگیرد .ممکن است در سی تی اسکن نشان داده شود یا نشان داده نشود .

س – آیا این آسیب مانع رشد ظاهری کودک میشود ؟
ج – خیر ، ممکن است وقفه هایی ایجاد کند اما مانع نمیشود .کودک بهرحال رشد خواهد کرد .

س – آیا ممکن است اندامها رشد کنند اما مغز رشد نکند ؟
ج – خیر ، همزمان با رشد اندامها مغز نیز رشد میکند .

س – آیا این آسیب به مغز پیشرونده است ؟
ج – خیر .پیشرونده نیست .

س – آیا این آسیب ها قابل جبران است .
ج – بله .امروزه باور دانشمندان بر اینست که مغز توانایی و انعطاف پذیری بالایی برای ترمیم خود دارد .بخصوص در کودکان این پیش آگهی بهتر است .

س – با اینهمه چه موانعی بر سر راه ترمیم و برگشت پذیری کودک وجود دارد ؟
ج – به دلایل روحی ممکن است کودک نسبت به حرکت و آموزش و پیشرفت علاقه ای نشان ندهد و مقاومت کند .

س – علت مقاومت کودک چیست ؟
ج – فشار آوردن به کودک و بر هم خوردن آرامش و روند زندگیش .

س – نقش والدین در این زمینه چیست ؟
ج – با حفظ آرامش به کودک کمک کنند .بدون اضطراب و نگرانی از آینده کودک خود و قضاوت دیگران .

س – علت نگرانی والدین چیست ؟
ج – عدم آگاهی نسبت به این مشکل و دانسته های ناقص که البته طبیعی ست ولی باید اصلاح شود .

س – نقش توانبخشی در این زمینه چیست ؟
ج – قطعا موثر است به شرط آنکه مطابق شرایط روحی کودک و دور از فشار و استرس انجام شود .هر بار گریه کودک مساوی ست با مرگ یک سلول در مغز.

س – آیا والدین میتوانند در منزل با کودک کار کنند .
ج – قطعا بله .با صرف کمی انرژی و حوصله و وسایل بیشتر می توانند .البته با حفظ آرامش و در جهت آسایش کودک نه برهم زدن آرامش او .

س – سن عقلی و سن تقویمی چیست ؟
ج – سن تقویمی سنی ست که در شناسنامه ثبت شده و سن عقلی سنی ست که بر اساس رفتار و اطلاعات کودک ثبت میشود.

س – آیا نگرانی ،اضطراب و درمانهای جسته و گریخته مفید است ؟
ج – خیر .تنها باعث افزایش سن عقلی و سن تقویمی و افزایش تاخیر شده و بعلاوه باعث ایجاد رفتارهای نامطلوب مانند لجبازی و .. در کودک میشود .


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts