دکتر مهدی کشاورز تخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)

توانبخشی شناختی:معرفی، اجزا ، کاربرد و اهمیت : گفتار توان گستر 09121623463

دکتر مهدی کشاورز تخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)

 

 کرج
فردیس – فلکه دوم – خیابان ۱۵ غربی جدید – ساختمان پزشکان پارسیان – طبقه سوم

۰۲۶-۳۶۵۵۴۹۸۷
۰۹۳۳-۳۶۱-۲۵۴۴

hamejaa.ir

Related posts