دکتر حمید محبوبی پور فوق تخصص بیماری های گوارش و کبددر کرج

مجله گوارش و کبد ایران پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد بیمارستان شریعتی مرکز تحقیقات گوارش و کبد شیراز کلینیک گوارش و کبد بهبود اعضای انجمن گوارش و کبد ایران هجدهمین کنگره بیماری های گوارش و کبد انجمن کبد در تهران مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر حمید محبوبی پور فوق تخصص بیماری های گوارش و کبددر کرج

کرج: چهارراه طالقانی – جنب اداره پست – ساختمان امید

۰۲۶-۳۲۲۶۱۲۰۰

 

goftardarmanikaraj.ir
مجله گوارش و کبد ایران
پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد بیمارستان شریعتی
مرکز تحقیقات گوارش و کبد شیراز
کلینیک گوارش و کبد بهبود
اعضای انجمن گوارش و کبد ایران
هجدهمین کنگره بیماری های گوارش و کبد
انجمن کبد در تهران
مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران

Related posts