دکتر حبیب معظمی گودرزی فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز کرج

غدد و متابولیسم چیست مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان کنگره غدد و متابولیسم 97 پژوهشکده غدد شهید بهشتی آموزش بیماران دکتر غدد و متابولیسم مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم غدد درون ریز و متابولیسم چیست

دکتر حبیب معظمی گودرزی فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز کرج

کرج ،بلوار دانش آموز – روبروی بیمارستان قائم – ساختمان احسان –

طبقه ٣

۰۲۶-۳۲۷۱۸۷۰۶

۰۹۱۹-۷۰۲-۷۷۵۸

ساعات کار مطب: شنبه تا چهارشنبه

از ١٠ صبح تا ٦ عصر

دکتر شیوا مصطفائی

 

دکتر جانانه سلطانی

 

دکتر عظیمه کیان

autismonline.ir

غدد و متابولیسم چیست

مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان

کنگره غدد و متابولیسم 97

پژوهشکده غدد شهید بهشتی آموزش بیماران

دکتر غدد و متابولیسم

مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

غدد درون ریز و متابولیسم چیست

Related posts