براساس جدیدترین اعلام وزارت بهداشت؛ مازندران همچنان خارج از وضعیت قرمز و نارنجی – ۱۴۰۱/۰۲/۱۶
Source link

Related posts

Leave a Comment