لیست مراکز دولتی کاردرمانی در کرج:چرا هنوز والدین فرزندان خود را کتک میزنن؟

لیست مراکز دولتی کاردرمانی در کرج:چرا هنوز والدین فرزندان خود را کتک میزنن؟

چرا هنوز والدین فرزندان خود را کتک میزنن؟

  • نویسنده: سیمین اکبری
  • شنبه, 23 تیر 1397
چرا هنوز والدین فرزندان خود را کتک میزنن؟

تحقیقات در سراسر دنیا خبر از این میدهد که تقریبا در تمامی کشور و فرهنگ ها تنبه بدنی فرزندان توسط والدین به طور قابل توجهی کاهش یافته است. البته درصد این کاهش در نقاط مختلف متفاوت است. برای مثال این عدد در آمریکا و اروپا بسیار بیشتر از کشورهای آسیایی است. اما آنچه که مهم است کاهش جهانی این درصد است.از طرف دیگر قوانین بسیاری برای جلوگیری از تنبه بدنی کودکان توسط والیدن و مدرسه وضع شده که همگی آنها به این کاهش جهانی این درصد کمک شایانی کرده است.

اما همگی ما این روزها همچنان با والدینی که گاهی برای تنبیه فرزندان خود از تنبه بندی استفاده میکنند مواجه میشویم. مشکل کجاست؟ آیا واقعا هنوز بسیاری از افراد از آثار مخرب این نوع تربیت بر سلامت جسمی و روانی فرزندانشان خبر ندارند یا آیا این افراد معتقدند که هیچ چیز مثل کتک برای تربیت بچه کار ساز نیست؟

در سال 2014، موری استراوس و همکارانش بعد از بررسی صد ها مورد خشونت اجتماعی و جنایت نتایج خود را اینگونه منتشر کردن که رابطه مستقیمی بین جرایم افراد و نوع تربیتی که در کودکی بر آنها آعمال شده وجود دارد. مثلا افراد مجرم در زمینه آزار جنسی و تجاوز به طور قابل توجهی در کودکی مورد انواع تنبیه های بدنی در نواحی اندام های جنسی قرار گرفته بودند و البته بسیاری از آنها در کودکی مورد آزار و اذیت جنسی نیز قرار گرفته بودند.

از طرف دیگر حتی این تحقیق کمک به اثبات یک تئوری قدیمی تر کرد! این که سرکوب بسیاری از احساسات کودکان از طریق روش تربیتی غلط، باعث افزایش گرایش این کودکان به مصرف سیگار در بزرگسالی میشود.

متخصصین تربیتی معتقدند که عدم وجود راهی درست برای تخلیه هیجانات باعث میشود که بسیاری از والیدن این هیجانات که شامل خشم، نفرت و استرس میشود را از راه کتک زدن فرزندان تخلیه کنند.دلیل دیگر این است که گاهی والدین نمیدانند که چگونه مجازاتی برای کار اشتباه فرزندان در نظر بگیرند که هم به اندازه رفتار بد فرزندان باشد و هم از طرف دیگر تاثیر سؤ بیش از اندازه ای نداشته باشد. برای همین راه گذشتگان را پیش میگیرند و از تنبه بدنی استفاده میکنند.

بنابراین نکته اینجاست که اولین گام برای جلوگیری والدین از استفاده از تنبه بدنی، آموزش والیدن برای کنترل و تخیله هیجاناتخود از راه صحیح است و دومین گام معرفی انواع روش های تربیتی سالم در شدت کم و زیاد است.

چرا هنوز والدین فرزندان خود را کتک میزنن؟

از کلمات درست کنید

درست در روزهایی که رابطه خوبی با فرزندانتان دارید و از آنها هیچ کار خطایی سر نزده عمیقا بیندیشید که بهترین کلمات و جملات برای نشان دادن خشمتان در زمان عصبیاتیت چیست.انتخاب درست کلمات واقعا حیاتی است ،چرا که کلمات و الفاظ کوبنده نیز میتواند به اندازه تنبه بدنی مخرب باشد.

راهنمایی بگیرید

اگر فکر میکنید که در امور تربیتی راه قدیمی ها را پیش گرفته اید و از روش های نوین تربیتی که توسط متخصصین طراحی شده خبر ندارید، ختما با یک مشاور خانواده مشورت بگیرید یا به مطالعه کتاب های مربوط به امور تربیتی بپردازید.

منبع: psychologytoday

Related posts