دکتر شهرام حدادی نژاد فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز کرج

غدد و متابولیسم چیست مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان کنگره غدد و متابولیسم 97 پژوهشکده غدد شهید بهشتی آموزش بیماران دکتر غدد و متابولیسم مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم غدد درون ریز و متابولیسم چیست

دکتر شهرام حدادی نژاد فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز کرج

کرج

میدان سپاه – روبروی مخابرات – برج طاق کسری – واحد ۸۰۲

۰۲۶-۳۴۲۰۳۲۷۰

دکتر نسترن صالحی

 

دکتر اکرم هاشمی

 

دکتر نوشین جعفری

slpnews.ir

غدد و متابولیسم چیست

مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان

کنگره غدد و متابولیسم 97

پژوهشکده غدد شهید بهشتی آموزش بیماران

دکتر غدد و متابولیسم

مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

غدد درون ریز و متابولیسم چیست

Related posts