فاکتور هفت|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر مهرشهر 09121623463

فاکتور هفت|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر مهرشهر 09121623463

 

موارد مصرف: درمان خونریزی در هموفیلی A و B ( این فاکتور وابسته به ویتامین K است). میزان مصرف: 90 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم هر 2 ساعت تا زمان بندآمدن خونریزی
فاکتور هفت (FACTOR VII)

گروه دارویی: فاکتورهای انعقاد خون

گروه درمانی:

ضد خونریزی
شکل دارویی: تزریقی
مصرف در حاملگی: مطالعه نشده است.

موارد مصرف:

درمان خونریزی در هموفیلی A و B ( این فاکتور وابسته به ویتامین K است).
میزان مصرف: 90 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم هر 2 ساعت تا زمان بندآمدن خونریزی

موارد منع مصرف:

حساسیت دارویی

عوارض جانبی مهم:

خونریزی، تب، واکنش حساسیت شدید، سردرد، فشارخون بالا، درد محل تزریق، ضایعات پوستی و نارسایی کلیه
توجهات پزشکی- پرستاری: تست های انعقادی را ارزیابی کنید.
دارو را با یک سر سوزن استریل جدید پس از پونکسیون به صورت وریدی و طی 2 تا 5 دقیقه به آهستگی تزریق کنید.
آموزش بیمار- خانواده: هرگونه علائم دال بر حساسیت مثل کهیر و تغییر فشارخون را به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری:

در یخچال نگهداری شود.

کلینیک گفتاردرمانی توان گستر بهترین البرز –کرج

Alborz Province, Karaj, Azimieh, North Taleghani Boulevard

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری  

 

https://maps.app.goo.gl/dZ1vLSjJ38TNAqtp9

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – کرج گفتارتوان گستر

 02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

 

https://maps.app.goo.gl/4afpiXnJwUuiRvqx8

 

               

 

 گفتار توان گستر البرز – کرج  Goftar Tavan Gostar

Alborz Province, Karaj, Baghestan, 14th Street, Iran

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/qZb8LWp52n2Xx2AR9

بهترین کلینیک درمان اختلالات یادگیری گوهردشت البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/akheR7JKNyKLGfAu8

 

بهترین گفتاردرمانی سیاوش عطایی آسیب شناس گفتار وزبان البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Gohardasht, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/nrx6tbfCHL9XEjcx7

بهترین کلینیک گفتاردرمانی -کاردرمانی – نوروفیدبک البرز – کرج

استان تهران، Hashtgerd, 32

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/kEKW7WV8WMLezHDn7

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 

 

 بهترین کاردرمانی نوروفیدبک گفتارتوان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/TNsErQT8fjUPT6P8A

 بهترین کلینیک گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک هشتگرد  – البرز

Hashtgerd, هشتگرد، استان تهران،

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/gRakNn5WAEvLLRnX8

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 


Siavashataee.com

goftardarmani.com

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

vazir.org

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی دانش

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی شکوفه

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی پامچال

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی اول

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی ۱۰۰

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی دوم

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی شرقی ۱۰۴

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی شرقی ۱۰۶

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی  شرقی ۱۰۸

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی شرقی۱۱۰

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی شرقی ۱۱۲

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی ۱۰۰

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی ۱۰۲

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی ۱۰۴

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی ۱۰۶

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی ۱۰۸

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی ۱۱۰

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی ۱۱۲

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی شرقی ۱۱۲

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۰۰

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی ۲۰۲

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۰۴

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۰۶

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۰۸

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی ۲۱۰

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۱۲

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۱۵

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۲۳

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۳۱

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۳۳

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۳۳

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۳۳

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۳۳

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۳۳

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی۳۳۹

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی۳۴۱

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی۳۳۴

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان گلستان فرعی پاکدل

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی ۱۰۰

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۰۱

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۰۳

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۰۵

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۰۹

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۳

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۵

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۷

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۱۵

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۱۳

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۱۴

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۱۶

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۱۷

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۱۸

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۱۹

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۰۱

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۰۳

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۰۵

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۰۷

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۰۹

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۱۱

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۱۳

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۱۵

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۲۳

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۱۷

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۱۸

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۱۹

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۲۰

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۲۱

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۲۲

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۲۳

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۳۰۱

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۳۰۹

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۳۰۳

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۳۱۱

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۳۰۵

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۳۰۷

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۳۱۵

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۳۱۷

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۳۱۹

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی عرفان

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۱۱شهرداری

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی پاکدل

بهترین کاردرمانی|مهرشهرخیابان ارم فرعی حسن زاده

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی پرستو

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی بهمن ۲۲

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی ولیعصر

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی یاس

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی نیلوفر ۸

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی یاس

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی دوم

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی عابدین

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی گلستان ۳

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی رز

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی گلستان ۲

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی لاله

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی مهرابی

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی میلاد

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی رسولی

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی پیچک

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی ترابی

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی شبنم

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی سیب

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی سینا

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی افشار

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی اداره برق

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی مطهری

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی محمد خانی

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی ۹

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی فجر ۱۰

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی بهار

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی امام علی

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی ستاره

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی تاجیک

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی معمر

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی ابوذر

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی اردیبهشت

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی امام رضا

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی یاسمن

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی افراسیابی

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی تختی

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی عصر جرید

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی باقری

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی تولای پور

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی امیر

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی شقایق

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی خیرآبادی

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی یاس

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی نعمتی

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی بخشی

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی ۲

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی قائم

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی عسگری

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی رجایی

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی دانش ۲

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی شریعتی ۲

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی عسگری

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی جنیدی

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان شهرداری فرعی ستاره

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی چهار فصل

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی غربی ۳

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی کاج

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی رضوان

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی ارمغان

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی بیگی

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی بزرگ

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی وحدت ۳

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی مهر

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی مسعود

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی حدیث ۳

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی ۳

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی ۴

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی۵

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی پنجم شرقی

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی شرقی ۶

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی میلاد ۴

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی میخک

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی فروردین

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی میلاد ۴

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی بوستان

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ولیعصر فرعی شعبانی

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی فجر۱

 بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی میر حیدری

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی فردین

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعیکوی نهانان

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی سیدالکریم

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی علمدار حسین

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی نیکوکار

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی امید۱

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی شقایق ۱

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی کشاورز

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی مطهری

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی محمدی

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی امانی

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی درخشان

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی هجرت۳

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی هجرت۴

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی باقری

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی مسجد

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی آزادگان ۳

بهترین کاردرمانی|مهرشهر خیابان ارم فرعی آزادگان ۲

 

Related posts