فاکتور نُه |فاکتور نُه |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر قزلحصار 09121623463

فاکتور نُه |فاکتور نُه |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر قزلحصار 09121623463

ضد خونریزی، جلوگیری از خونریزی ناشی از هموفیلی B یا بیمار کریسمس، قبل از عمل جراحی یا کنترل خونریزی در حین و بعد از عمل، پیشگیری از کنترل خونریزی در هموفیلی (A)
فاکتور نُه (FACTOR IX)
Alphanine SD
گروه دارویی: فاکتورهای انعقاد خون

گروه درمانی:

ضد هموفیلی (B)
شکل دارویی: تزریقی
مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف:

ضد خونریزی، جلوگیری از خونریزی ناشی از هموفیلی B یا بیمار کریسمس، قبل از عمل جراحی یا کنترل خونریزی در حین و بعد از عمل، پیشگیری از کنترل خونریزی در هموفیلی (A)
میزان مصرف: سرعت و میزان براساس نوع بیماری و شدت خونریزی و سطح فاکتور متفاوت است.

موارد منع مصرف:

حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی مهم:

سردرد، گرگرفتگی، تغییر تعداد ضربان قلب، کهیر، تب و لرز و ترومبوز وریدی
توجهات پزشکی- پرستاری: سرعت تجویز متفاوت است ولی 3 میلی لیتر در هر دقیقه معمول است. تا حل شدن کامل پودر به آرامی محفظه را تکان دهید.
احتمال لخته شدن خون و ترمبوز در عروق وجود دارد.
آموزش بیمار- خانواده: در صورت بروز کاهش فشارخون یا درد قفسه سینه به پزشک اطلاع دهید.
از مصرف آسپرین به طور همزمان خودداری شود.

شرایط نگهداری:

در یخچال نگهداری شود.
نکته: هموفیلی B بیماری ارثی است که باعث کمبود فاکتور IX (نه) و باعث خونریزی می شود.

کلینیک گفتاردرمانی توان گستر بهترین البرز –کرج

Alborz Province, Karaj, Azimieh, North Taleghani Boulevard

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری  

 

https://maps.app.goo.gl/dZ1vLSjJ38TNAqtp9

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – کرج گفتارتوان گستر

 02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

 

https://maps.app.goo.gl/4afpiXnJwUuiRvqx8

 

               

 

 گفتار توان گستر البرز – کرج  Goftar Tavan Gostar

Alborz Province, Karaj, Baghestan, 14th Street, Iran

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/qZb8LWp52n2Xx2AR9

بهترین کلینیک درمان اختلالات یادگیری گوهردشت البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/akheR7JKNyKLGfAu8

 

بهترین گفتاردرمانی سیاوش عطایی آسیب شناس گفتار وزبان البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Gohardasht, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/nrx6tbfCHL9XEjcx7

بهترین کلینیک گفتاردرمانی -کاردرمانی – نوروفیدبک البرز – کرج

استان تهران، Hashtgerd, 32

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/kEKW7WV8WMLezHDn7

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 

 

 بهترین کاردرمانی نوروفیدبک گفتارتوان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/TNsErQT8fjUPT6P8A

 بهترین کلینیک گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک هشتگرد  – البرز

Hashtgerd, هشتگرد، استان تهران،

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/gRakNn5WAEvLLRnX8

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 


Siavashataee.com

goftardarmani.com

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

vazir.org

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی یاسر ۲

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی یاسر ۳

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی یاسر۴

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی گلها

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی یاسر۵

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی یاسر ۶

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی گلایل

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی باهنر

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی کشتزار

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی میعاد۱

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی میعاد۴

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی میعاد۶

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی میعاد۸

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی میعاد۱۰

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی میعاد۱۲

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی سعیدی

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی فجر۴

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی میرخانی

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی ولی عصر

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی ولی عصر جنوبی

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی نسترن ۱

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی نسترن ۴

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی مهر

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی سعدی

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی بنفشه

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی میعاد۲۰

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی سنبل۱

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی سنبل۴

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی هادی

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی فرجی

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی سنبل ۳

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی لاله

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی لاله غربی ۷

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی لاله غربی ۵

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی لاله غربی ۴

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی لاله غربی ۳

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی فجر۱۴

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی میلاد ۹

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی میلاد ۱۵

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی کمال زاده

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی فاطمیه

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی فجر ۱۲

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی فهمیده

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی گلستان۵

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی گلستان ۶

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان ولی عصر فرعی گلستان ۷

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان شهرداری

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان شهرداری فرعی جهان آرا

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان شهرداری فرعی تعاون

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان شهرداری فرعی ۳۰ متری صنعت کاران

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان شهرداری فرعی صنعت کاران

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان شهرداری فرعی بوستان ۱

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان شهرداری فرعی بوستان۲

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان شهرداری فرعی بوستان۳

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان شهرداری فرعی بوستان۴

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان شهرداری فرعی بوستان۵

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان شهرداری فرعی بوستان۶

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان شهرداری فرعی بوستان۷

بهترین گفتاردرمانی|قزلحصار خیابان بهشتی

Related posts