بهترین گفتار و کار درمانی در کرج:شلوار تنگ فشار زیادی روی اعصاب پا وارد می کند

بهترین گفتار و کار درمانی در کرج:شلوار تنگ فشار زیادی روی اعصاب پا وارد می کند

یک خانم استرالیایی بعد از پوشیدن شلوار جین خیلی تنگ و به اصطلاح «اسکینی»، روانه ی بیمارستان شد. این خانم جوان که توانایی راه رفتن نداشت، به مدت چهار روز در بیمارستان بستری شد. متاسفانه شلوار تنگ، حس پاها و توان راه رفتن را از این خانم سلب کرده بود.


 

شلوار جین تنگ

مد همیشه چیز خوبی نیست و در اکثر موارد سلامتی را با خطرات جدی روبه رو می کند. بخصوص اگر شلوار مد شده جزو شلوارهای جذب و خیلی تنگ باشد.

یک خانم 35 ساله ی استرالیایی نیز قربانی همین مد شد و تجربه تلخی پشت سر گذاشت.

وی که شلوار بسیار تنگی از نوع اسکینی به تن داشت، برای کمک به اسباب کشی دوستش رفت و به طور مرتب کار کرد و خم و راست شد.

اما بعد از چند ساعت متوجه شد که هیچ حسی در پاها و انگشتان آن ندارد و نقش زمین می شود. به طوری که اطرافیان نمی توانند وی را بلند کنند و راه ببرند.

این خانم به بیمارستان منتقل می شود، در حالی که عضلات پشت ساق پایش به قدری ورم کرده بود که پرستاران مجبور می شوند شلوار وی را با قیچی ببرند.

 

Related posts